STUDİO LEGO SİTESİ KAT MALİKLERİ GENEL KURULU TOPLANTISI DAVET YAZISI

Ana Sayfa  /  Duyurular

STUDİO LEGO SİTESİ 2021-2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
TARİH: 18.03.2021
KONU: OLAĞAN KAT MALİKLERİ GENEL KURUL TOPLANTISI

Studio Lego Sitesi 2019-2020 Yıllarına ait yapılan faaliyetleri kat maliklerine sunmak ve 2021-2022 yıllarında karar verilecek işlerin ele alınmasını görüşmek üzere 03 NİSAN 2021 Cumartesi günü saat 11:00 de Studio Lego Sitesi Altınova Orta Mahalle Lego Sokak C Blok adresinde Kat Malikleri Genel Kurul Toplantısı yapılacaktır. Bu tarihte asil veya vekil 197 kişilik çoğunluğun sağlanamaması halinde 1(Bir) hafta sonra ikinci toplantı yeterli çoğunluk aranmaksınız 10 NİSAN 2021 Cumartesi günü saat 11:00 de aynı yerde yapılacaktır. Bütün kat maliklerinin toplantıya katılmaları veya kendilerini temsil ettirmeleri önemle rica olunur.

Gündem:
1.    Toplantı açılışı ve yoklama yapılması,
2.    Divan başkanı ve katip üyelerin seçilmesi,
3.    Divan başkanı makamına imza yetkisi verilmesi,
4.    Yöneticinin 2019 – 2020 faaliyet raporunun okunması,
5.    Denetim kurulunun 2019 – 2020 denetim raporunun okunması,
6.    Yönetim kurulunun ve Denetim kurulunun raporlarının ibrası için oylamaya sunulması,
7.    Yönetici, yönetim kurulu ve denetim kurulu üyelerinin seçilmesi. Seçilecek yeni yöneticiye yasal konularda ve mali konularda resmi kurumlarca istenilen yetkinin verilmesi,
8.    Teklif ve önerilerin alınması,
9.    Toplantının sona erdirilmesi.

×