STUDİO LEGO SİTESİ GENEL KURUL TOPLANTISI ALINAN KARARLAR HAKKINDA DUYURU

Ana Sayfa  /  Duyurular

Kepez Kaymakamlığından alınan 1 saatlik izin doğrultusunda pandemi kuralları çerçevesinde 12.04.2021 tarihi itibariyle saat 11:00 da Studio Lego Sitesi Genel Kuruluna başlanmıştır. 
Divan Başkanlığına Bülent ARAS, katip olarak Alime ŞAHİN oy çokluğu ile seçilmiştir. Toplantıya 18 asil 145 vekil olarak katılım sağlandı. Divan başkanı makamına imza yetkisi verildi. Yöneticinin 2019-2020 faaliyet raporu okundu. Denetim Kurulunun 2019-2020 denetim raporu okundu. Yönetim kurulu ve denetim kurulu raporları oy birliğiyle ibra edildi.
Yönetici seçimine geçildi. Oy birliğiyle Yusuf DARGEÇİT yönetici olarak seçildi. 
Yönetim kurulu seçimi için gelen istek üzerine yönetim kurulu ve denetim kurulunun 3er kişiden oluşturulması oy birliğiyle kabul edildi.
Mehmet GÜLER, Ramazan AKKOYUN ve Yücel GÜLER yönetim kuruluna aday olarak çıktılar. 3 kişinin arasında yapılan oylamada oy çokluğu ile Mehmet GÜLER ve Yücel GÜLER seçildi.
Denetim kurulu için Erhan BOZ, Yusuf Şanlı ve Çınar TEZEL aday olarak gösterildi. Toplantıya katılanların oy birliğiyle Erhan BOZ, Yusuf ŞANLI ve Çınar TEZEL seçildi.
Toplantıya katılanların oy birliğiyle önceki yöneticiye verilen yasal ve mali konularda resmi kurumlarca istenilen yetkilerin verilmesi hususunda oylama yapıldı.
Yönetici ve yönetim kurulunun yetkilendirilmesine toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verildi.
Gündemin 8. maddesi gereği (teklif ve öneriler) alındı. 
Yönetici tarafından 2021 - 2022 işletme projesi okundu. Aidatın 175tl olarak belirlenmesi oylamaya sunuldu. Site aidat bedelinin MAYIS 2021 tarihinden başlamak üzere ARALIK 2021 tarihi sonuna kadar 175tl olması oy çokluğuyla kabul edildi. OCAK 2022 - ARALIK 2022 mali yılı için aidat bedelinin belirlenmesinin yönetim kuruluna bırakılması oy birliğiyle kabul edildi. 
Yönetim kuruluna toplanan paranın nemalandırılması konusunda yetki verilmesi oy çokluğu ile karar verilmiştir.
Blok dış cephelerinin yeniden boyatılması önerisi sunuldu. Bununla ile ilgili olarak yönetim kurulunun teklif alması ayrı demirbaş toplanması ve katkı payının belirlenmesi hususunda yetkilendirilmesi oy laması oy birliğiyle karara bağlandı.
Başka öneri gelmemesi üzerine toplantının bitirildiği bildirildi. Toplantı tutanakları 2 sayfa halinde imza altına alındı.

×